Privacy verklaring Schoonheidssalon Beau-Yo

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Beau-Yo verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Schoonheidssalon Beau-Yo, of om andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidssalon Beau-Yo verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Schoonheidssalon Beau-Yo
Heythuyserweg 1
6085NH Horn

De salon is bereikbaar via:
telefoon: 06-39880454
of email: info@beau-yo.nl

2. Welke gegevens verwerkt Schoonheidssalon Beau-Yo en met welk doel?

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) Voor- en achternaam, geboortedatum
b) Adresgegevens
c) Telefoonnummer en e-mailadres
d) Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
e) Productgebruik van gegeven behandeling
f) Het afhandelen van uw betaling

2.2. Schoonheidssalon Beau-Yo verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Uw naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
• Contact om afspraken te kunnen maken en de annulering van afspraken
• Het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van Schoonheidssalon Beau-Yo
• Het reageren op uw vraag en/of boeking

b) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te gebruiken.

c) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.

d) Schoonheidssalon Beau-Yo is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

2.3. Email berichtgeving:

Schoonheidssalon Beau-Yo gebruikt uw naam en e-mailadres om in de toekomst informatie toe te kunnen sturen over activiteiten en diensten van Schoonheidssalon Beau-Yo
Afmelding voor deze mailing is ten alle tijde mogelijk door het sturen van een email naar: info@beau-yo.nl

2.4. Informatie verstrekking aan derden:

Schoonheidssalon Beau-Yo verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Niet- persoonlijke informatie

Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anoniem gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard. (bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina's die u heeft bekeken.) Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Schoonheidssalon Beau-Yo is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Schoonheidssalon Beau-Yo terecht kwam via de website van een derde.

5. Bewaartermijnen

Schoonheidssalon Beau-Yo verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

6. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Schoonheidssalon Beau-Yo passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

7. Inzagerecht

7.1. Via de eigenaresse van Schoonheidssalon Beau-Yo kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Schoonheidssalon Beau-Yo zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Schoonheidssalon Beau-Yo.

7.3. Indien uw klachten heeft over de wijze waarop Schoonheidssalon Beau-Yo uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.4. Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Schoonheidssalon Beau-Yo via telefoon: 06-39880454 of email: info@beau-yo.nl


8. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd.
De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.